Kalprotetyka

 

 

Kalprotektyna badanie – parametr sprawdzający stan zapalny jelita

Wskazania do wykonania badania są:

 

•  Nieswoiste choroby zapalne jelit – u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit z wdrożoną terapią oznaczenie kalprotektyny służy ocenie efektów terapeutycznych i kontroli stanów bezobjawowych w celu wczesnego wykrycia i zapobiegania stanów reemisji choroby. 

 

•  Zespół jelita nadwrażliwego – diagnostyka i oce