Małgorzata Maluga,

 

 

Małgorzata Maluga Specjalista ds. Żywienia i Dietetyki, Psychodietetyk,

 

 

Specjalista ds. Żywienia i Dietetyki,

Psychodietetyk,

 

Dieta dopasowana do Twoich potrzeb – to moje motto!

Nie wierz w cudowne diety i magiczne środki odchudzające – one nie istnieją! Przekonałam się o tym podczas wielu lat pracy z Klientami. Dietetyka to moja pasja, a dzięki Wam – Klientom, mogę się w niej realizować na co dzień. Dlatego do każdego podchodzę w sposób indywidualny, a pracę traktuję jak wyzwanie. Jako Specjalista ds. żywienia i dietetyki oraz Psychodietetyk jestem w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo dietetyczne oparte na zdrowych nawyków żywieniowych. To one stanowią klucz do skutecznego zrzucenia zbędnych kilogramów. Dzięki temu moja dieta nie jest jedynie rozwiązaniem chwilowym, a po zakończeniu współpracy nie musisz obawiać się efektu jo-jo. 

 

Jak pracuję

 

Podczas kuracji dietetycznej wspólnie wypracujemy  nawyki w oparciu o indywidualnie przygotowany plan diety, zgodny z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Będę cię wspierać podczas jego realizacji, pozostając do dyspozycji również pomiędzy wizytami – możesz do mnie pisać i dzwonić. Chętnie odpowiem na dodatkowe pytania, wesprę w trudnych chwilach i będę skutecznie motywować w czasie kryzysu.

Podczas kuracji dietetycznych nie zalecam suplementacji odchudzającej, jednak potrafię doradzić w tym zakresie.

 

Moje wykształcenie

- Studium medyczne , kierunek „Promocja zdrowia”, specjalność: „Specjalista ds. racjonalnego żywienia”

- Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Szczecinie, studia podyplomowe  „Dietetyka”, temat pracy dyplomowej:  „Rola żywienia w chorobie nowotworowej”

 

Moje doświadczenie

Posiadam już kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Praktyczne umiejętności zdobywałam między innymi w szczecińskim szpitalu, poradniach dietetycznych, a także prowadząc zajęcia edukacyjne z dziećmi w wieku szkolnym. Dzięki temu, dziś posiadam bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktykę z zakresu dietetyki i racjonalnego żywienia, którą dzielę się z Pacjentami.

 

Moje doskonalenie

Dietetyka to dziedzina, która cały czas się rozwija. Codziennie naukowcy odkrywają pionierskie zagadnienia oraz rzucają nowe światło na to, co jest już nam znane. Aby móc służyć wiedzą zgodną z najnowszymi, światowymi trendami, cały czas poszerzam swoje kompetencje aktywnie uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach.

Przez lata byłam członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków a obecnie :               

 - Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 - Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłości

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty

 

 CERTYFIKATY

 

 

       

                         

 

 

Regulamin świadczenia usług Poradni Dietetycznej MedVital

 

 

Regulamin świadczenia usług Poradni Dietetycznej MedVital

 

Informacje ogólne:

Osoba korzystająca z usług poradni określana jest Usługobiorcą, a Małgorzata Maluga będąca właścicielem Poradni Dietetycznej MedVital - Usługodawcą.

Przedmiotem działalności Poradni Dietetycznej MedVital jest oferowanie płatnych usług specjalistycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego. W ofercie znajdują się porady dietetyczne, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej

Regulamin określa zasady funkcjonowania poradni dietetycznej wraz z zasadami korzystania z usług dietetycznych przez Usługobiorców.

 1. Usługodawcą poradni jest Specjalista wykonujący usługę dietetyczną Małgorzata Maluga z Poradni Dietetycznej MedVital z siedzibą w Stargardzie ul. Śląska 9, NIP: 854-198-54-83. Właściciel zastrzega sobie wszelkie prawa co do zawartości serwisu: www.medvital.com.pl

 2. W poradni dietetycznej mogą być organizowane promocje, przyznawane rabaty na wybrane usługi z oferty Poradni. O zasadach dotyczących promocji i udzielanych rabatów decyduje kierujący poradnią, informując o nich za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych lub bezpośrednio w siedzibie Poradni.

Ochrona prywatności:

Usługobiorca podczas wywiadu żywieniowego zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby.

Jednocześnie oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U.2016 poz. 922 z późn.zm) przez Usługodawcę w celu zarządzania programem do analizy składu ciała (Tanita), programem do rozpisywania diet (Dieta 5) oraz na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej zaleceń i jadłospisów.

Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2017 poz.880 z późn.zm.), wszystkie materiały przekazane przez poradnię są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.

 

Rodzaj i zakres usług:

Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po zaakceptowaniu regulaminu zyskuje możliwość zamówienia usług oferowanych przez Poradnię Dietetyczną MedVital.

Usługobiorcą może być osoba poniżej 18 roku życia jedynie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci i młodzież do lat 16 może zostać Usługobiorcą tylko w obecności i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni dietetycznej Usługobiorca ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.

 2. Usługobiorca korzystający z badania analizy składu masy ciała, oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie badania metodą bioimpedancji. Przeciwwskazaniami do przeprowadzania badania są: ciąża, epilepsja i rozrusznik serca.

Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o swojej nieobecności na umówionej wizycie najpóźniej w poprzedzającym ją dniu roboczym, w przeciwnym razie za najbliższą wizytę pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50% kosztu wizyty.

Jeżeli wizyta zostaje odwołana z winy Usługodawcy później niż poprzedzającego ją dnia roboczego, zobowiązuję się on do udzielenia 50% rabatu przy kolejnej wizycie.

Cennik usług udostępniony jest Usługobiorcy podczas wizyty i umieszczony na tablicy informacyjnej Poradni.

Opłaty za świadczone usługi pobierane są w dniu konsultacji.

 1. Program żywieniowy przygotowany przez Usługodawcę przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy.

 2. Usługobiorca zobowiązuje się nie rozpowszechniać przygotowanego dla niego indywidualnego planu żywieniowego oraz otrzymanych od Usługodawcy materiałów.

Usługodawca zobowiązany jest do ułożenia indywidualnego planu żywieniowego na podstawie otrzymanych od Usługobiorcy informacji zawartych w wywiadzie żywieniowym i przesłanie go na wskazany adres poczty elektronicznej w ciągu 7-10 dni roboczych od dnia wizyty. W sytuacji, w której Usługobiorca nie posiada dostępu do poczty elektronicznej, przygotowany plan żywieniowy odbiera osobiście u Usługodawcy.

Usługobiorca zobowiązuje się poinformować specjalistę Poradni o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, chorobach i zażywanych środkach farmakologicznych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, jak również stosowania suplementów diety niezalecanych przez Usługodawcę.

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia napisania planu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Usługobiorcy. W takich przypadkach, Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania programu żywieniowego jak również dokona zwrotu otrzymanej zapłaty za plan żywieniowy, jeśli została ona wcześniej od Usługobiorcy pobrana.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 


 

 

 Regulamin świadczenia usług „Dwumiesięczny pakiet odchudzający” w Poradni Dietetycznej MedVitalInformacje ogólne:

 1. Osoba korzystająca z usług poradni określana jest Usługobiorcą, a Małgorzata Maluga będąca właścicielem Poradni Dietetycznej MedVital - Usługodawcą.

 2. Przedmiotem działalności Poradni Dietetycznej MedVital jest oferowanie płatnych usług specjalistycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego. W ofercie znajdują się porady dietetyczne, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej

 3. Regulamin określa zasady funkcjonowania poradni dietetycznej wraz z zasadami korzystania z usług dietetycznych przez Usługobiorców.

 4. Usługodawcą poradni jest Specjalista wykonujący usługę dietetyczną Małgorzata Maluga z Poradni Dietetycznej MedVital z siedzibą w Stargardzie ul. Śląska 9, NIP: 854-198-54-83. Właściciel zastrzega sobie wszelkie prawa co do zawartości serwisu: www.medvital.com.pl

 5. W poradni dietetycznej mogą być organizowane promocje, przyznawane rabaty na wybrane usługi z oferty Poradni. O zasadach dotyczących promocji i udzielanych rabatów decyduje kierujący poradnią, informując o nich za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych lub bezpośrednio w siedzibie Poradni.

Ochrona prywatności:

 1. Usługobiorca podczas wywiadu żywieniowego zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby.

 2. Jednocześnie oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U.2016 poz. 922 z późn.zm) przez Usługodawcę w celu zarządzania programem do analizy składu ciała (Tanita), programem do rozpisywania diet (Dieta 5) oraz na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej zaleceń i jadłospisów.

 3. Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2017 poz.880 z późn.zm.), wszystkie materiały przekazane przez poradnię są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.Rodzaj i zakres usług:

 1. Pakiet uprawnia do korzystania z usług Poradni wyłącznie osobę wskazaną na Pakiecie [Posiadacz Pakietu]. Jeżeli osoba kupująca Pakiet [Kupujący] nabywa go dla innej osoby, indywidualizacja Pakietu następuje najpóźniej przy pierwszej wizycie pacjenta, poprzez założenie kartoteki pacjenta . 

 2. Posiadacz pakietu jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w okresie ważności Pakietu czyli najpóźniej do 80 dni od pierwszej wizyty.  Za datę rozpoczęcia ważności Pakietu uważa się datę pierwszej wizyty. Wizyty muszą odbywać się regularnie co 2 tygodnie.

 3. Niewykorzystanie Pakietu w terminie powoduje utratę jego ważności. Termin ważności Pakietu może być przedłużony wyłącznie z powodu niemożliwość odbycia wizyty ze względu na nieobecność dietetyka/specjalisty oraz dni świątecznych wolnych od pracy. 

 4. Po upływie okresu ważności Pakietu Posiadacz nie może żądać od Poradni wykonania usługi, do której Pakiet uprawniał, ani też wystąpić wobec Poradni z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z usługami, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia albo niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. 

 5. W przypadku gdy w okresie ważności Pakietu Posiadacz Pakietu nie wykorzysta wszystkich usług, do których Pakiet upoważnia kwota stanowiąca równowartość niewykorzystanych usług nie podlega zwrotowi.

 6. Posiadacz Pakietu uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnej usługi, do której Pakiet upoważnia. 

 7. Zabrania się odsprzedawania Pakietu osobom trzecim.  

 8. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po zaakceptowaniu regulaminu zyskuje możliwość zamówienia usług oferowanych przez Poradnię Dietetyczną MedVital.

 9. Usługobiorcą może być osoba poniżej 18 roku życia jedynie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci i młodzież do lat 16 może zostać Usługobiorcą tylko w obecności i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 10. Przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni dietetycznej Usługobiorca ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.

 11. Usługobiorca korzystający z badania analizy składu masy ciała, oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie badania metodą bioimpedancji. Przeciwwskazaniami do przeprowadzania badania są: ciąża, epilepsja i rozrusznik serca.

 12. Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o swojej nieobecności na umówionej wizycie najpóźniej w poprzedzającym ją dniu roboczym. W przeciwnym razie wizyta zostanie uznana jako odbyta oraz skreślona z pakietu.

 13. Cennik usług udostępniony jest Usługobiorcy podczas wizyty i umieszczony na tablicy informacyjnej Poradni.

 14. Opłaty za świadczone usługi pobierane są w dniu konsultacji.

 15. Program żywieniowy przygotowany przez Usługodawcę przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy.

 16. Usługobiorca zobowiązuje się nie rozpowszechniać przygotowanego dla niego indywidualnego planu żywieniowego oraz otrzymanych od Usługodawcy materiałów.

 17. Usługodawca zobowiązany jest do ułożenia indywidualnego planu żywieniowego na podstawie otrzymanych od Usługobiorcy informacji zawartych w wywiadzie żywieniowym i przesłanie go na wskazany adres poczty elektronicznej w ciągu 7-10 dni roboczych od dnia wizyty. W sytuacji, w której Usługobiorca nie posiada dostępu do poczty elektronicznej, przygotowany plan żywieniowy odbiera osobiście u Usługodawcy.

 18. Usługobiorca zobowiązuje się poinformować specjalistę Poradni o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, chorobach i zażywanych środkach farmakologicznych.

 19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, jak również stosowania suplementów diety niezalecanych przez Usługodawcę.

 20. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia napisania planu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Usługobiorcy. W takich przypadkach, Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania programu żywieniowego jak również dokona zwrotu otrzymanej zapłaty za plan żywieniowy, jeśli została ona wcześniej od Usługobiorcy pobrana.

 21. Dwumiesięczny pakiet odchudzający zawiera:

 • Pierwsza konsultacja dietetyczna

 • NOWOŚĆ : badanie/analiza podskórnej tkanki tłuszczowej brzucha

 • analiza składu ciała i omówienie wyników

 • 4 wizyty kontrolne

 • 2 indywidualne 7 dniowe plany żywieniowe,

 • Modyfikacje diety ( 4-5 zmian) ustalane na wizycie kontrolnej

 • porady bieżące przez telefon lub drogą elektroniczną (w miarę potrzeb, poza sobotą i niedzielą)

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.